Dr n. med. Magdalena Janus

Specjalizacja: kardiolog

Godziny przyjęć: wtorek, środa, 15.00

Cennik: wizyta+echo serca 350 zł, wizyta 250 zł

Telefon: (61) 852 81 08

Opis:

Dr n. med. Magdalena Janus to specjalista kardiolog, której kompetencje poświadcza kilkuletnie doświadczenie kliniczne. Diagnozuje i leczy schorzenia, a także wady układu sercowo-naczyniowego, takie jak choroba wieńcowa, zaburzenia rytmu serca czy nadciśnienie tętnicze. Magdalena Janus jest autorką rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Stężenie aldosteronu w surowicy krwi a funkcja skurczowa i rozkurczowa lewej komory oraz rokowanie u pacjentów z ostrym zawałem serca z uniesieniem odcinka ST leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową”.