Ortopeda dziecięcy dr. Milud Shadi

Specjalizacja: Ortopeda dziecięcy

Godziny przyjęć: sobota 10:00

Cennik: wizyta 400 zł, wizyta+USG 400 zł

Telefon: (61) 852 81 08

Opis:

Specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii dr n. med. Milud Shadi posiada kwalifikacje w zakresie leczenia zwyrodnień kształtu kości metodą Ilizarowa. Przeprowadza również konsultacje w zakresie ortopedii dziecięcej i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem deformacji, takich jak wrodzone stopy końsko szpotawe. W ramach proponowanych usług realizuje leczenie metodą Ponsetiego. Oferuje kompleksowe badania stawów biodrowych u niemowląt i dzieci, celem wczesnego wykrycia potencjalnych nieprawidłowości i późniejszej ich eliminacji. Dr n. med. Milud Ibrahim Shadi urodził się w 1960 roku w miejscowości Azizia w Libii. W wieku 27 lat uzyskał tytuł lekarza jako absolwent prestiżowego Uniwersytetu Alfatah w Trypolisie. Parę lat później, w 1996 r., ukończył okres specjalizacji pod kierunkiem prof. Witolda Marciniaka, zdając egzamin z wyróżnieniem – co wiązało się z uzyskaniem tytułu specjalisty stopnia drugiego w obszarze ortopedii i traumatologii narządów ruchu. Po 7 latach pracy w Polsce zdobył tytuł doktora nauk medycznych po przedłożeniu pracy doktorskiej pt.: „Zaburzenia czynności stawu biodrowego w wyniku zwłóknienia mięśni pośladkowych”. Dziś biegle posługuje się kilkoma językami obcymi: arabskim, angielskim oraz polskim. Jest członkiem renomowanych towarzystw naukowych:
  • Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego
  • Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego
  • A.S.A.M.I. Poland – Towarzystwo Badań i Stosowania Metody Ilizarowa w Polsce
Prywatnie Dr n. med. Milud Ibrahim Shadi jest czynnym maratończykiem. Regularnie uczestniczy w licznych biegach maratońskich w kraju i międzynarodowych, m.in. w Poznaniu, Atenach, Rzymie, Paryżu, Berlinie.