Hepatolog Prof. dr hab. med. Jacek Juszczyk

Specjalizacja: Choroby zakaźne

Godziny przyjęć: poniedziałek godz 14.00

Cennik: 300

Telefon: (61) 852 81 08

Opis:

Prof. dr hab. med. Jacek Juszczyk to lekarz medycyny specjalizujący się w leczeniu chorób zakaźnych, chorób wątroby, boreliozy, cytomegalii oraz chorób zakaźnych wieku dziecięcego. W latach 1991–2008 sprawował kierownictwo Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych, a w latach 1988–2008 został mianowany Ordynatorem Oddziału Chorób Zakaźnych Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia.

Na przestrzeni lat hepatolog prof. dr hab. med. Juszczyk był Kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych oraz dyrektorem Instytutu Mikrobiologii i Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pracował jako specjalista hepatolog, krajowy i wojewódzki w zakresie chorób zakaźnych. Przez wiele lat piastował stanowisko przewodniczącego oraz członka komitetów naukowych, Komisji Polskiej Akademii Nauk oraz rad programowych dziesięciu medycznych czasopism naukowych. Był redaktorem naczelnym wydań: „Hepatologia Polska” oraz „Klinika Chorób Zakaźnych i Zakażeń Szpitalnych”. Podczas wielu lat praktyki zawodowej stał się także przewodniczącym Polskiej Grupy Ekspertów HBV oraz członkiem Polskiej Grupy Ekspertów HCV. Na koncie dorobku naukowego dra Juszczyka znajduje się:
 • doktorat w 1972, na AM w Poznaniu, następnie habilitacja w 1979,
 • tytuł profesora nadzwyczajnego nadany przez Prezydent RP w 1989, następnie profesora zwyczajnego w 1999,
 • autorstwo blisko 400 artykułów medycznych publikowanych na szerszą skalę,
 • autorstwo podręcznikowych rozdziałów o chorobach zakaźnych, internie (głównie hepatologia), chirurgii, epidemiologii, neonatologii.
 • autorstwo i współautorstwo albo współredaktorstwo wielu pozycji bibliograficznych, m.in.
  • „Dzieje Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego i Akademii Medycznej 1919–1979”,
  • „AIDS: epidemiologia, patogeneza, klinika, leczenie, zapobieganie, poradnictwo”,
  • „Leczenie chorób wątroby”,
  • „Leczenie chorób wirusowych”,
  • „HIV/AIDS”,
  • „Posocznica”,
  • „Choroby zakaźne i pasożytnicze”,
  • „Hepatitis C”,
  • „Hepatitis B”.