Androlog, immunolog Prof. dr hab. Maciej Kurpisz

Specjalizacja: Andrologia, Immunologia, Genetyka

Godziny przyjęć: piątek 09.00

Cennik: 350 zł

Telefon: 618528108, 787316431

Opis:

Prof. dr hab. Maciej Kurpisz w naszej przychodni przeprowadza konsultacje immunologiczne i genetyczne, zajmuje się leczeniem niepłodności oraz badaniem nasienia. Kierownik Zakładu Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych w Instytucie Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Specjalizacją profesora jest andrologia, zaś do jego zainteresowań badawczych zaliczają się także immunologia, genetyka oraz szeroko rozumiane leczenie niepłodności. W swoim dorobku prof. Maciej Kurpisz ma 366 prac naukowych, których jest autorem lub współautorem. 13 z nich to pozycje książkowe oraz monografie. Zalicza się do grona najwybitniejszych polskich naukowców, którzy przekroczyli liczbę 2000 cytowań w literaturze. Androlog Prof. dr hab. Maciej Kurpisz w swojej bogatej karierze naukowej wygłosił ok. 150 wykładów na międzynarodowych sympozjach, przewodniczył licznym sesjom naukowym, ma także w swoim dorobku ponad 40 wykładów na najbardziej prestiżowych uniwersytetach, m.in. w: Bostonie, Los Angeles oraz na uczelniach niemieckich, japońskich, brytyjskich i norweskich. Dowodem na niepodważalny autorytet prof. Kurpisza w zakresie leczenia niepłodności jest jego członkostwo w 10 radach redakcyjnych 10 międzynarodowych czasopism o tematyce medycznej oraz dwukrotne sprawowanie funkcji prezesa Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, a także funkcji kierowniczych w międzynarodowych organizacjach i towarzystwach immunologicznych. W 1997 roku objął stanowisko przewodniczącego Komisji Biologii Rozrodu Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, piastując je do dnia dzisiejszego. Jest także ekspertem Zespołu ds. Bioetyki przy Ministerstwie Zdrowia. Prof. Maciej Kurpisz jako androlog jest laureatem licznych krajowych i międzynarodowych nagród, m.in. Indywidualnej Nagrody Międzynarodowego Instytutu Royana z zakresu niepłodności męskiej (2004) oraz Nagrody Naukowej Miasta Poznania (2000). W 2014 roku Prezydent RP uhonorował prof. Kurpisza Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju nauki oraz osiągnięcia w pracy naukowej. Zakres leczenia:
  • Konsultacje immunologiczne i genetyczne,
  • leczenie niepłodności,
  • badanie nasienia