Dr hab. n. med. Marta Tyszkiewicz-Nwafor

Specjalizacja: Psychatria dzieci i młodzieży

Godziny przyjęć: czwartek 9.00

Cennik: I wizyta 350 zł, następna wizyta 220 zł

Telefon:

Opis:

Doktor nauk medycznych Marta Tyszkiewicza-Nwafor jest absolwentką studiów medycznych, które ukończyła w 2007 roku. Pracuje w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Poznaniu. Jest także konsultantem w ośrodkach wychowawczych i terapii uzależnień oraz publicznych placówkach zdrowia psychicznego. Tytuł doktora uzyskała w 2012 roku, przedstawiając pracę z zakresu zaburzeń odżywiania. Zagadnienie to jest jednym z głównych obszarów pracy badawczej dr Marty Tyszkiewicz-Nwafor i to właśnie jemu poświęciła ona liczne publikacje naukowe. Liczne kursy i staże, w których uczestniczyła i uczestnicy, pozwalają jej aktualizować i poszerzać swoją wiedzę na temat diagnozowania i leczenia zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży.